მოგესალმებით

line-middle

„უმაღლესი განათლების სფეროში, ინტერნაციონალიზაცია უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია მიმდინარე რეფორმების დასაჩქარებლად და საქართველოს გარდასაქმნელად სტუდენტური მობილობის რეგიონულ ცენტრად. საფრანგეთი მზადაა ამ პროცესში დაეხმაროს ამ პროექტს სახელწოდებით "ფრანგული-ქართული უნივერსიტეტი".

პასკალ მენიე
საფრანგეთის ელჩი საქართველოში

„ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი უნიკალური შესაძლებლობაა მოიპოვო, პრესტიჟული, საერთაშორისოდ აღიარებული ევროპული ხარისხის დიპლომი საქართველოში.“

პიერ კლუე
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორი

„ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი პირველი აგურია ჩვენს სკოლებსა და უნივერსიტეტებს შორის გულწრფელი და ხანგრძლივი ურთიერთობების შენებაში, ქვეყნებს შორის მობილობის სივრცის შესაქმნელად, როგორც სტუდენტების, ისე აკადემიური პერსონალისთვის.“

პიერ ვან დე ვეგი
რენის პირველი უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი

ბაკალავრი

line-middle

მაგისტრატურა

line-middle

სადოქტორო სტიპენდია 2020

line-middle

პარტნიორი უნივერსიტეტები