მონპელიეს უნივერსიტეტი

მონპელიეს უნივერსიტეტი

მონპელიეს უნივერსიტეტი 2015 წელს, მონპელიეს პირველი და მეორე უნივერსიტეტების გაერთიანებით ჩამოყალიბდა. ის დაახლოებით 4500 პროფესორსა და თანამშრომელს, ხოლო 47000-მდე სტუდენტს აერთიანებს. უნივერსიტეტი ახალგაზრდებს 16 ფაკულტეტს და მაღალი ინტენსივობის კვლევით საქმიანობებს სთავაზობს. იგი ასევე ითვლის 11 საერთაშორისო ლაბორატორიას და 21 ორმაგი ხარისხის პროგრამას მსოფლიოს მასშტაბით.

მონპელიეს უნივერსიტეტი მიზნად ისახავს ორმაგი ხარისხის პროგრამის დანერგვას მონპელიეს SupAgro-სთან და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტებს შორის. მონპელიე ღვინის ინდუსტრიის ყველა პროფესიაში სპეციალიზდება, მევენახეობიდან ენოლოგიის ჩათვლით, ასევე ღვინის პროდუქტების გაყიდვასა და ღვინის ადგილწარმოშობის კანონმდებლობაში.

https://www.umontpellier.fr/university-of-montpellier

Leave a Reply

Your email address will not be published.