უნივერსიტეტი პარი 8

უნივერსიტეტი პარი 8

პარიზის VIII უნივერსიტეტი პარიზში არის საჯარო უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტი არის ავტონომიური საჯარო დაწესებულება და არის უნივერსიტეტის პარიზ ლუმერების ნაწილი. დაარსდა 1969 წელს, ახალ ექსპერიმენტულ ინსტიტუტს სახელად დაერქვა „Universitaire Expérimental de Vincennes (CUEV)“. 1971 წელს მან მოიპოვა სრული საუნივერსიტეტო სტატუსი და მიენიჭა სახელწოდება პარიზის VIII უნივერსიტეტი.

უნივერსიტეტი გთავაზობთ 100 ბაკალავრიატის, სამაგისტრო და დიპლომის კურსს.
მას მჭიდრო კავშირი აქვს მსოფლიოს მასშტაბით 250 უნივერსიტეტთან. მათ შორისაა ბერკლი, ბეიჯინგის აკადემია, ბოსტონის უნივერსიტეტი, ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, ვენის უნივერსიტეტი, ასევე 2016 წლიდან როჯავას უნივერსიტეტი.

პარიზის VIII უნივერსიტეტის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ გაატარონ ერთი ან ორი სემესტრი მეზობელ ინსტიტუტში აშშ-ში, კანადაში, ლათინურ ამერიკაში, აზიასა და ევროპაში,იმისათვის, რომ განავითარონ თავიანთი ენობრივი უნარები და კულტურა.გარდა ამისა, სტუდენტებს ასევე აქვთ შესაძლებლობა, ასწავლონ ფრანგული საფრანგეთის უმაღლეს სასწავლებელში ან დაასრულონ სტაჟირება.

Leave a Reply

Your email address will not be published.