კვლევის შედეგები

ფქუ-ს სადოქტორო სტიპენდიის ფარგლებში განხორციელებული კვლევის შედეგები

–  “Études des activités biologiques d’extraits et de fractions des plantes Allium Saxatille et Allium Ponticum”

        გიორგი ჯგერენაია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტორანტი  (2020 წლის სტიპენდიანტი)

–  “Genetical Characterization and Study of Bacteriophages against strains causing respiratory infections”

         სალომე ბარბაქაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი (2020 წლის სტიპენდიანტი)

–  “La lutte contre la contrefaçon en droit français et son application en droit géorgien dans le cadre de l’accord d’association UE-Géorgie”

        გვანცა ჩადუნელი, ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი (2021 წლის სტიპენდიანტი)

–  “Gravitational Waves in Effective Fields of Gravity”

       რევაზ ბერაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი (2021 წლის სტიპენდიანტი)

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.