კონფერენციები

“როგორ ვმართოთ ხალხი-მეფე?”

პოლიტიკური ხელოვნების ახალი ტრაქტატი

ნაწარმოები წარმოადგენს დეპუტატთა პრემიის ლაურეატს ნომინაციაში
“2019 წლის საუკეთესო პოლიტიკური წიგნი”

 

2020 წლის 20 თებერვალს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში გაიმართა კონფერენცია-წიგნის პრეზენტაცია “როგორ ვმართოთ ხალხი-მეფე”. ნაშრომი წარადგინა მისმა ავტორმა პიერ-ანრი ტავუაიომ (სორბონის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის კოლეჯის თავმჯდომარე და ფილოსოფიის პროფესორი). ავტორმა დამსწრე საზოგადოებას გაუზიარა წიგნის ძირითადი იდეები. სორბონის უნივერსიტეტის პოლიტიკური ფილოსოფიის პროფესორმა, ჟან-კასიენ ბიიემ კი ყურადღება გაამახვილა პოლიტიკაში გამჭვირვალობის კონცეფციაზე.

პიერ-ანრი ტავუაიო: ”შევედით ჩვენ დემოკრატიული დაცემის ეპოქაში, პოსტ-დემოკრატიულ ხანაშიც კი? დავუშვათ, სულ მცირე, სამმაგი იმედგაცრუება: ლიბერალური დემოკრატია განიცდის წარმომადგენლობის უდიდეს კრიზისს, სერიოზულ უძლურებას საზოგადოების მხრიდან და მნიშვნელობის ღრმა დეფიციტს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მან თითქოს გზადაგზა დაკარგა ხალხი, რომელმაც იგი დააარსა; მთავრობა, რომელიც მას ინარჩუნებს და ჰორიზონტი, რომელიც წინ უძღვის მას”.

“შესაძლებელია თუ არა ფრანგული ლაიციზმის ექსპორტირება?”

2020 წლის 19 თებერვალს ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის ფარგლებში გაიმართა კონფერენცია – დებატები “შესაძლებელია თუ არა ფრანგული ლაიციზმის ექსპორტირება?” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლ “ლიგამუსში”. სორბონის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის პროფესორებმა პიერ-ანრი ტავუაიომ და ჟან-კასიენ ბიიემ, რელიგიური და კულტურული კვლევების პროფესორ სოფიკო ზვიადაძესთან ერთად იასუბრეს ფრანგული ლაიციზმის საკითხზე. კონფერენციის მიზანი იყო საფრანგეთში არსებული ლაიციზმის სხვადასხვა ასპექტის განხილვა და ანალიზი, და მისი შედარება სხვა მოდელებთან. ქართველმა მონაწილეებმა, თავის მხრივ, ისაუბრეს საქართველოში ამ კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე და პარალელები გაავლეს საქართველოსა და საფრანგეთს შორის.