საერთაშორისო მობილობა

ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის ფარგლებში შეიქმნა Erasmus + კონსორციუმი, რომელიც კოორდინირებულია უნივერსიტეტ რენე 1-ის მიერ. Erasmus + – მა ამ კონსორციუმს გადასცა 720 480 ევრო, 2019-2022 წლების პერიოდისთვის. 

სტუდენტებს, რომლებიც ჩარიცხული არიან ერთ-ერთ პარტნიორ უნივერსიტეტში, შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ საფრანგეთსა და საქართველოს შორის Erasmus + საერთაშორისო მობილობაში.

ფრანგული პარტნიორი უნივერსიტეტები 

 • Université de Rennes 1 (კოორდინატორი)
 • INSA Lyon
 • INSA Toulouse
 • INSA Rennes
 • Montpellier SupAgro
 • Université de Lyon 2
 • Université de Montpellier

ქართული პარტნიორი უნივერსიტეტები

 • საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
 • თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი