შეხვდი მომავალს

დაფინანსება და სტიპენდიები

line-middle

დაფინანსება

ქართულ უნივერსიტეტში ჩასარიცხად, სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ სახელმწიფო სტიპენდია. პარალელურად, ფრანგული დიპლომის მისაღებად, სტუდენტი ასევე უნდა ჩაირიცხოს ფრანგულ უნივერსიტეტში.

ფქუ-ს სტუდენტები სარგებლობენ მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით ფრანგულ გადასახადებზე, ფქუ-ს მოქმედების ფარგლებში. სწავლის საფასური ფრანგულ უნივერსიტეტებში შეადგენს 180€/წელიწადში ბაკალავრის დონეზე (2 770€-ს ნაცვლად) და 550€/წელიწადში სამაგისტრო დონეზე (3 770€-ს ნაცვლად).

დეტალები შესაძლოა განსხვავდებოდეს ორმაგი ხარისხის მიხედვით. დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ თქვენთვის სასურველი პროგრამის აღწერა.

სადოქტორო სტიპენდია

ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი, საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, აცხადებს კონკურსს სამთვიანი სტიპენდიის მისაღებად დოქტორანტურის საფეხურის ქართველი სტუდენტებისთვის.

სტიპენდია (2610 ევროს ოდენობით სამი თვის პერიოდისთვის) დაფარავს მგზავრობისა და ცხოვრების ხარჯებს სრულად ან ნაწილობრივ.

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 10 აპრილი. საბოლოო გადაწყვეტილება სტუდენტებს ეცნობებათ არაუგვიანეს 2020 წლის 30 აპრილისა. საფრანგეთში გამგზავრების პერიოდია 2020 წლის 15 მაისიდან 1 ოქტომბრის შუალედში.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.