შეხვდი მომავალს

დაფინანსება და საფასური

line-middle

ქართულ უნივერსიტეტში ჩასარიცხად, სტუდენტები მიიღებენ სახელმწიფო სტიპენდიას. პარალელურად, ფრანგული დიპლომის მისაღებად, სტუდენტი ასევე უნდა ჩაირიცხოს ფრანგულ უნივერსიტეტში. ფქუ-ს სტუდენტები სარგებლობენ მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით ფრანგულ გადასახადებზე, ფქუ-ს მოქმედების ფარგლებში. სწავლის საფასური ფრანგულ უნივერსიტეტებში შეადგენს 180€/წელიწადში ბაკალავრის დონეზე (2 770€-ს ნაცვლად) და 550€/წელიწადში სამაგისტრო დონეზე (3 770€-ს ნაცვლად). დეტალები შესაძლოა განსხვავდებოდეს ორმაგი ხარისხის მიხედვით. დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ თქვენთვის სასურველი პროგრამის აღწერა.