შეხვდი მომავალს

მობილობა

line-middle

მობილობა საფრანგეთში არ არის სავალდებულო, მაგრამ შესაძლებელია ყველა ორმაგი ხარისხის პროგრამაზე. მხოლოდ ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა მოითხოვს, რომ ერთი სემესტრი ლიონში გაატარონ სტუდენტებმა.