შეხვდი მომავალს

სტუდენტური გამოცდილება

line-middle

ფრანგულ-ქართულ უნივერსიტეტში სტუდენტური გამოცდილება აკადემიური და ინტელექტუალური განვითარების მრავალ ასპექტს მოიცავს. ჩვენი მიზანია, რომ ყველა ჩვენს სტუდენტს ჰქონდეს განსაკუთრებული და გამორჩეული გამოცდილება უნივერსიტეტში. ვიმედოვნებთ, რომ 2019 წლიდან ჩვენი სტუდენტური ცხოვრება იქნება დადებითი და ხანგრძლივი ურთიერთობების დასაწყისი.