შეხვდი მომავალს

რატომ უნდა აირჩიო ფქუ

line-middle
  • ფქუ ქმნის შესაძლებლობას, მოიპოვოთ ნამდვილი ფრანგული ხარისხი გონივრულ ფასად, საქართველოში სწავლის პარალელურად.
  • ფქუ-ს დამთავრების შემდეგ, თითოეული სტუდენტი მიიღებს ორ ხარისხს: ერთს ქართული, ერთს კი – ფრანგული უნივერსიტეტიდან.
  • ფქუ ფოკუსირებულია საქართველოს ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს სექტორებზე და იმ სამუშაო ძალის შექმნაზე, რომელიც საჭიროა ახლაც და იქნება მომავალშიც.
  • ფქუ უზრუნველყოფს ორმაგი ხარისხის პროგრამებს როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო დონეებზე, ფრანგულ და ქართულ უნივერსიტეტებში.
  • ლექციებს უძღვებიან ფრანგი და ქართველი პროფესორები – საქართველოში.
  • ფქუ ასევე გთავაზობთ მობილობის პროგრამებს საფრანგეთში.
  • ფქუ ნამდვილი ინტერკულტურული გამოცდილებაა, რომლის დროსაც, სტუდენტი მიიღებს ფრანგი სტუდენტების იდენტურ გამოცდილებას.
  • ფქუ-ს პროგრამები უზრუნველყოფს პრაქტიკულ სწავლებას ადგილზე, პარტნიორ კომპანიებთან.
  • კურსის დასრულების შემდეგ, სტუდენტებს საშუალება ექნებათ, ჩამოყალიბდნენ სპეციალისტებად, რომლებიც აღჭურვილნი იქნებიან თანამედროვე, კონკურენტუნარიანი ცოდნით და ევროპული ხარისხის პროფესიული უნარებით.
  • მაღალი დონის ფრანგული და ქართული განათლების წყალობით, ფქუ მიზნად ისახავს, მოამზადოს საქართველოს მომავალი, ევროპული მიმართულების ახალგაზრდა პროფესიონალები, იმ თანამედროვე ინტერკულტურული კომპეტენციებით, რომლებიც საჭიროა დღევანდელ მსოფლიო ბაზარზე.